ลูกศร

ความรู้สึกที่ได้รับบาดเจ็บและความพ่ายแพ้ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ