แพ้

การสูญเสียวัตถุบ่งชี้ว่าความพยายามของคุณจะไร้ผลและมีค่าใช้จ่ายสูง ที่จะหลงทางแสดงว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีความวุ่นวาย การพบคนหายแสดงว่าคุณจะขอการสนับสนุนในสถานการณ์ที่ยากลำบาก