กล่องขึ้น

หากเป็นสมบัติของคุณเองก็เป็นสัญญาณของอุปสรรค หากเป็นสมบัติของผู้อื่นมีความเสี่ยงต่อเจตนาร้ายและการหลอกลวง หากต้องการเห็นคนอื่นชกมวยแสดงว่าคุณอาจตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรม