ความยากลำบาก

ความยากลำบากใด ๆ ที่บอกล่วงหน้าถึงอุปสรรคในการบรรลุความหวังและโครงการของเรา