การเป็นบ้า

การเห็นว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าบ่งบอกว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่วุ่นวายซึ่งเหตุการณ์จะไม่ดี หากต้องการเห็นคนอื่นเป็นบ้าหมายถึงการกระทำที่ชั่วร้ายต่อคุณกำลังเตรียมพร้อม