เนื้อแฮม

ดิบหรือไม่สุกบ่งบอกถึงความทุกข์ความผิดหวัง ปรุงสุกมุมมองแห่งความสุข มีกลิ่นเหม็นหรือเน่าเสียความล้มเหลวโชคร้าย การรับประทานอาหารคุณจะรู้สึกเล็กน้อย