มะนาว

การใช้มันประกาศความขัดแย้ง เห็นผนังปูนขาวด้วยปูนขาวโรค.