ขุดขึ้นจากหลุม

หากคุณฝันว่าจะขุดศพคุณต้องอธิษฐานเผื่อญาติผู้ล่วงลับ