เข็มทิศ

ต้องได้รับคำแนะนำ การทำลายเข็มทิศหมายถึงการเลือกที่ผิด