อาวุธ

เป็นสัญลักษณ์ของการกระทำมิตรภาพและความแข็งแกร่ง แขนที่แข็งแรงแสดงว่าเรามักจะถูกคาดหวัง หากพวกเขาอ่อนแอพวกเขาจะต้อนรับเราเหมือนเดิม แต่จะเป็นของปลอม การเห็นเราไร้แขนเป็นสัญลักษณ์ของความพินาศที่ใกล้เข้ามา หากแขนหายไปนั่นเป็นสัญญาณของโรค ถ้าเราหักแขนหรือเห็นว่าผอมที่สุดนั่นหมายถึงความเจ็บป่วยหรือความยากลำบาก หากยาวกว่าหรือแข็งแกร่งกว่าในความเป็นจริงเราจะประสบความสำเร็จและร่ำรวย