ขวด

ความฝันของขวดที่เต็มไปด้วยของเหลวใสและโปร่งใสบ่งบอกถึงความสุข หากของเหลวขุ่นเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ถ้าว่างก็แสดงว่าเสียใจ ถ้ามันเสียก็บอกล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อโต้แย้ง