มูลสัตว์มูลสัตว์

การฝันถึงสิ่งขับถ่ายของสัตว์เป็นสัญญาณแห่งโชคและความเจริญรุ่งเรือง