อ้อย

การใช้เป็นอาวุธหมายถึงการแบ่งแยกและการสลายความผิดจะอยู่ที่ผู้รุกราน หากใช้งานได้ในฐานะสนับสนุนแสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ของเพื่อนของเรา หากอุปกรณ์เสียการสนับสนุนที่เรามีให้จะไม่ได้ผลและเราจะล้มเหลว