ความคับแค้นใจ

หากอยู่ในสภาพดีความฝันเป็นสัญญาณแห่งความโชคดีและการคุ้มครอง หากอยู่นอกสถานที่ก็แสดงถึงความรักที่ง่ายดายและไม่มีอนาคต หากแตกสลายความหวังและความผิดหวัง