ด้ามจับ

มันบ่งชี้ว่ามีอันตรายและเราจะรอดเพราะเราทำอย่างระมัดระวัง