ย่าง

ถ้าเราหมุนมันในขณะย่างเนื้อนั่นหมายถึงความจำยอมถ้าเรารวย หากเรายากจนก็หมายถึงความเพลิดเพลิน หากเราวางไว้บนตะแกรงเท่านั้นแสดงว่าเป็นงานที่ง่ายและได้รับรายได้ดี เมื่อเราเห็นเท่านั้นเราต้องดูวัสดุของมันเพราะถ้ามันทำจากไม้โชคลาภจะยิ้มอีกครั้ง ถ้ามันทำจากเหล็กงานที่เจ็บปวดรอเราอยู่แม้ว่ามันอาจจะได้รับค่าตอบแทนดีก็ตาม