ลูกชิ้น

หากพวกเขาทำจากเนื้อสัตว์พวกเขาจะเพิ่มการรักษาและสถานการณ์ที่มั่นคง