เพชฌฆาต

เห็นมันบ่งบอกเสียเงิน การทำเช่นนี้จะช่วยกู้คืนสิ่งที่สูญหาย