เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พยายามล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนที่เรียบง่ายและภักดี