โรคภัยไข้เจ็บ

การฝันว่าเรากำลังป่วยเป็นคำเตือนให้ปรึกษาแพทย์เพราะสุขภาพของเรากำลังตกอยู่ในอันตราย แต่ถ้าความฝันเดียวกันไม่ได้มาพร้อมกับความประทับใจที่ไม่พึงประสงค์นี้ แต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็คือการประกาศความสำเร็จทางเศรษฐกิจ หากเราฝันถึงคนป่วยตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปคำเตือนว่าความล่าช้าและความพ่ายแพ้จะถูกนำเสนอในโครงการหรือธุรกิจของเรา