ฅ้นเฟอร์

หมายถึงเพื่อนที่จริงใจที่เราต้องรักษาพยายามที่จะไม่ทำร้ายเขาหรือเธอ