เหยื่อ

หากคุณเป็นเหยื่อจะมีการคาดเดาถึงปัญหาทางอารมณ์หรือการทรยศต่อเพื่อนและหากเหยื่อเป็นบุคคลอื่นอาจสะท้อนให้เห็นถึงความสำนึกผิดของเราที่มีความคิดก้าวร้าวต่อผู้คนในสภาพแวดล้อมของเรา หากคุณได้รับความช่วยเหลือในการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงประเภทใดก็ตามผู้เขียนบางคนตีความว่านี่เป็นความต้องการที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อื่น