หุบเขา

ผู้เขียนหลายคนยอมรับว่าหุบเขาเป็นตัวแทนของอาณาเขตชีวิตของเราและหากหุบเขาที่เราเห็นในความฝันอุดมสมบูรณ์ก็จะถูกตีความว่าเป็นสัญญาแห่งความมั่งคั่งและความสุข แต่ถ้าภูมิทัศน์แห้งแล้งแสดงว่าเรามีแนวโน้มที่จะปฏิเสธหรือการป้องกันในเรื่องของชีวิตที่หยุดนิ่งหรือเป็นกลาง