กระเด็น

อาจเป็นคำเตือนให้คุณใส่ใจกับความเป็นไปได้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวอย่างไม่เป็นธรรม