หยุดพัก

คุณกำลังอยู่ในขั้นตอนที่คุณต้องการที่จะตีก้นเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากภาระ แต่คุณต้องใส่ใจสุขภาพและจิตใจของคุณเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่พังทลาย