ผีปอบ

หมายความว่าคุณได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความคิดเห็นและกฎเกณฑ์ต่างๆที่ผู้อาวุโสกำหนดและคุณก็อยู่ใกล้พวกเขามากเช่นกัน แต่ไม่สามารถแสดงความอ่อนโยนและความรู้สึกได้เนื่องจากคุณให้ความเคารพพวกเขามากเกินไป