ความช้า

คุณรู้สึกได้ถึงอันตรายจากการไม่ตรงต่อเวลาและปัญหานั้นจะเลวร้ายลงก่อนที่จะหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ