ยิม

ยิมในฝันอาจบ่งบอกได้ว่าเราต้องพัฒนาด้วยความพยายามและมีวินัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเอง ไม่จำเป็นต้องอ้างถึงลักษณะทางกายภาพ แต่เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพอารมณ์จิตใจหรือขอบเขตจิตวิญญาณของเรา